Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

Site-ul www.sendgift.ro este proprietatea BONISA CREATIV SRL, organizata în baza legilor din România, cu sediul social în București, Sector 3, Drumul Gura Făgetului, nr. 58-70, Camera 1, Etaj 3, Bl. 5, Ap. 40 înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/16569/2020, CUI RO43402052, adresa e-mail: contact@sendgift.ro, Cont Bancar: RO69INGB0000999910948835 deschis la ING Romania.

Prezentul document stabilește termenii și condițiile care reglementează utilizarea site-ului www.sendgift.ro și achiziționarea de produse prin intermediul acestuia.

Prin utilizarea acestui site web sau plasarea unei comenzi prin intermediul acestuia, implică acceptarea termenilor și condițiilor prezentate mai jos, citirea integrală a tuturor termenilor și condițiilor fiind absolut necesară.

În cazul în care nu sunteți de acord cu toți termenii, vă rugăm să nu utilizați www.sendgift.ro, în cazul în care aveți orice întrebări cu privire la termeni și condiții, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@sendgift.ro

1. CONȚINUT GENERAL:

– toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;

– conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către SENDGIFT prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de Comunicare disponibil;

– orice informație Comunicată prin orice mijloc de către un angajat al SENDGIFT UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

– informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de SENDGIFT într-o anumită perioada;

– informatii legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care SENDGIFT are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

– date referitoare la SENDGIFT, sau alte date privilegiate ale acesteia.

SERVICIU – serviciul de Comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale SITE-ULUI, în sensul acordării posibilității CLIENTULUI să contracteze produse folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de Comunicare la distanță (ex. telefonic).

CONT – ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parola care permit unui singur CLIENT accesul la zone restricționate ale SITE-ULUI prin care se face accesul la SERVICIU.

CLIENT – Persoana fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la CONȚINUT și SERVICIU, ulterior crearii CONTULUI.

UTILIZATOR – Orice persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice care accesează site-ul cu sau fară intenția de a-și crea cont sau de a deveni client.

DOCUMENT – prezentele Termeni și Condiții.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE PRODUSELOR sunt cele existente pe site în dreptul fiecărui produs.

PREȚUL TOTAL AL PRODUSELOR este pretul aferent fiecarui produs, astfel cum este descris pe site si nu include costul transportului catre CLIENT.

DREPTUL DE RETRAGERE este dreptul clientului de a se retrage din contract in termen de 14 zile calendaristice având obligația de a returna produsele cumparate pe cheltuiala sa în termen de maxim 14 zile calendaristice de la data notificarii SENDGIFT cu privire la exercitarea acestui drept.

DURATA CONTRATULUI reprezintă 14 zile calendaristice de la data intrării Clientului în posesia produselor.

CONTRACT la distanță – conform definiției cuprinse în Ordonanţa urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi Completarea unor acte normative; orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de Comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

NEWSLETTER / ALERTA – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către www.sendgift.ro într-o anumită perioada, fară nici un angajament din partea SENDGIFTcu referire la informațiile conținute de acesta.

TRANZACȚIE – încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs de către SENDGIFT către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către SENDGIFT, indiferent de modalitatea de livrare.

Tranzacțiile pot avea loc doar pe teritoriul României. Nu se accepta livrări către adrese din alte țări pentru Comenzile realizate utilizând site-ul www.sendgift.ro.

2. POLITICA GENERALĂ:


2.1. Acest document stabilește termenii și condițiile de utilizare ai site-ului/conținutului/serviciului de către Client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între SENDGIFT și acesta.

2.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, conținutului/serviciului, implică aderarea membrului sau clientului la prezentul document electronic, termeni și condiții în afara de cazul în care conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate.

2.3. Accesul la serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public disponibil www.sendgift.ro.

2.4. Prin folosirea site-ului/conținutului/serviciului, Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse site-ului, conținutului, serviciului SENDGIFT sau oricarui terț cu care SENDGIFT are încheiate contracte, în conformitate cu legislația româna în vigoare.

2.5. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu accepta și/sau își revocă acceptul dat pentru document:

2.5.1. Acesta renunță la: accesul la serviciu, alte servicii oferite de SENDGIFT prin intermediul site-ului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau Comunicărilor din partea SENDGIFT de orice natura (electronic, telefonic, etc), fără nici o garanție ulterioară din partea SENDGIFT.

2.5.2. SENDGIFT va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

2.6. Clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

2.7. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art 2.5, acesta poate sa contacteze SENDGIFT, sau sa folosească legăturile din conținutul primit de la SENDGIFT destinate acestui scop.

2.8. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea documentului pe perioada derularii unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de SENDGIFT.

2.9. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de SENDGIFT și își revoca acordul exprimat în favoarea documentului pe perioada derularii unei Comenzi, SENDGIFT va anula Comanda acestuia fără nici o obligație ulterioara a vreunei părți fată de cealalta sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

2.10. Acest site este adresat doar Clienților care au cel puțin 18 ani, care s-au înregistrat corespunzător și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către SENDGIFT, indiferent care ar fi motivul.

3. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

3.1. Tot conținutul, incluzând, dar nelimitandu-se la imagini statice/ dinamice, stilizate, logo-uri, grafica, simboluri comerciale, texte și/sau conținut multimedia prezentate pe SITE, sunt proprietatea intelectuală a SENDGIFT sau, când este cazul și se menționează expres, a unor terți, caz în care conținutul poate fi urmat de titlul de proprietate original și/sau de orice altă notă cerutaă de proprietarul de drept al respectivului conținut, pentru care SENDGIFT se obligă să dețină licență de utilizare și/sau publicare.

3.2. UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI nu îi este permisă copierea, transferul, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de SENDGIFT, includerea oricărui conținut în afara site-ului SENDGIFT, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al SENDGIFT asupra conținutului precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al SENDGIFT

3.3. Orice conținut la care CLIENTUL are sau/și obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența DOCUMENTULUI, caz în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între SENDGIFT și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea SENDGIFT cu referire la acel conținut. 

3.4. UTILIZATORUL/ CLIENTUL poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederi ale documentului. 

3.5. În cazul în care SENDGIFT confera CLIENTULUI dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care CLIENTUL are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau al perioadei definite în acord, conform condițiilor definite in acord, în cazul în care acestea exista și nu reprezintă un angajament contractual din partea SENDGIFT pentru respectivul CLIENT sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare. 

3.6. Nici un conținut transmis către UTILIZATOR sau CLIENT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea SENDGIFT și/sau al angajatului SENDGIFT care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut. 

3.7. Este interzisă orice fel de utilizare a CONȚINUTULUI în alte scopuri decât cele permise expres prin DOCUMENT sau de acordul de utilizare care îl însotește, în cazul în care acesta există. 

3.8. În cazul onorării unei Comenzi speciale care folosește alte imagini decât cele regăsite în design-ul produselor de pe SITE, CLIENTUL garantează că este proprietarul imaginilor transmise, conceptului, că este imputernicit sa le folosească, că dispune de toate drepturile de autor pentru a solicita realizarea comenzii. CLIENTUL garantează că imaginile sunt conforme cu legile, nu violează drepturile de proprietate intelectuală și nu au un conținut ilicit, nu prezintă incitare la ură, violență, etc. 

3.9 CLIENTUL este exclusiv responsabil pentru fisierele/imaginile încarcate pe SITE. În acest sens CLIENTUL garantează că orice fișier (imagini, text, etc.) încarcat pe SITE este proprietatea acestuia sau este imputernicit să le folosească și dispune de toate drepturile de autor pentru a solicita realizarea comenzii, are toate permisiunile necesare conform certințelor legale să distribuie, să transfere sau să stocheze respectivele fișiere/imagini pe SITE sau să le facă disponibile în orice fel în cadrul folosirii SITE-ului sau plasării de COMENZI. CLIENTUL garantează că imaginile sunt conforme cu legile, nu violează drepturile de proprietate intelectuală și nu au un conținut ilicit, nu prezintă incitare la ură, violență, etc. 

4. CONTACT

4.1. SENDGIFT publică pe site datele complete și corecte de identificare și contactare a sa de către Client.

4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Clientul permite SENDGIFT să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloace electronice.

4.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea SENDGIFT de a contacta Clientul.

4.4. Accesarea site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate SENDGIFT se realizeaza în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de Comunicare disponibil Clientului și SENDGIFT, considerându-se astfel ca acesta consimte primirea notificărilor din partea SENDGIFT în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și Comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.

4.5. SENDGIFT își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de Comunicare (electronic, telefonic, etc).

5. NEWSLETTERE ȘI ALERTE

5.1. În momentul care Clientul își creaza un cont pe site, prin acceptarea termenilor și condițiilor este de acord implicit să primească newslettere și/sau alerte din partea SENDGIFT.

5.2. Datele preluate de la Client în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor pot și vor fi folosite de către SENDGIFT în limitele Politicii de confidențialitate.

5.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Client se poate face în orice moment:

5.3.1. Folosind legatura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite.

5.3.2. Prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea contului.

5.3.3. Prin contactarea SENDGIFT, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealalta sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document.

5.5. SENDGIFT își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea SENDGIFT, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

5.6. SENDGIFT nu va include în newslettere și/sau alerte transmise Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub forma de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al SENDGIFT, la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor.

6. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

6.1. SENDGIFT colectează date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP), pe paginile site-urilor sale, numai cu acordul voluntar al Clientului, în urmatoarele scopuri:

– validarea, expedierea și facturarea Comenzilor către acesta;

– rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;

– pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;

– trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;

– contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;

– contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;

– scopuri statistice.

6.2. SENDGIFT poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către SENDGIFT pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea SENDGIFT și/sau al eventualilor terți cu care SENDGIFT are contracte de parteneriat în acel moment.

6.3. Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, dar numai în conformitate cu art. 2.8.

6.4. Pentru exercitarea drepturilor conform art. 6.3, Clientul se va adresa SENDGIFT utilizând datele de contact disponibile pe site, valabile la acea dată.

6.5. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

6.6. În cazul în care Clientul optează pentru plata online a contravalorii Comenzilor, contractului și/sau contractelor, procesarea datelor de card bancar se face în mod exclusiv pe serverele Netopia.

6.7. SENDGIFT nu solicită și nu stocheaza nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului.

6.8. Politica de confidențialitate SENDGIFT se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client, exclusiv pe site. SENDGIFT nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legaturi, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.

6.9. SENDGIFT se obligă ca datele colectate ale Clientului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

6.10. Excepție face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

6.11. Procesatorul de carduri bancare agreat de către SENDGIFT are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei Comenzi emise, Comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzacție, n cazul in care aceasta exista.

6.12. SENDGIFT garanteaza ca datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai pana la solutionarea problemei Comunicate de acesta, dupa care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

6.13. SENDGIFT nu raspunde pentru defectiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduita baza de date care contine aceste date.

 7. POLITICA DE VANZARE ONLINE

7.1. Accesul la serviciu 

7.1.1. Accesul la SERVICIU este permis oricarui UTILIZATOR care posedă sau își creează un CONT. 

7.1.2. Pentru a i se permite accesul la SERVICIU, CLIENTUL va trebui sa accepte prevederile prezentului DOCUMENT. 

7.1.3. SENDGIFT își rezervă dreptul de a limita accesul CLIENTULUI la SERVICIU și chiar de a șterge CONTUL acestuia în cazul în care consideră că în baza comportmentului avut de către CLIENT, accesul și existența CONTULUI CLIENTULUI ar putea prejudicia în vreun fel SENDGIFT. Acest drept poate fi exercitat în orice moment și nu este necesară notificarea CLIENTULUI în acest sens. 

7.1.4. Este interzisă partajarea unui cont între mai multi CLIENTI/ MEMBRI. Fiecare MEMBRU/CLIENT poate avea un singur CONT. 

7.1.5. În cazul în care se descoperă accese partajate de acest gen, SENDGIFT își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul CLIENTULUI la CONȚINUT sau SERVICIU. 

7.2. Produse

7.2.1. SENDGIFT poate publica pe site informații despre produse și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care SENDGIFT are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil. 

7.2.2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul SERVICIULUI sunt destinate exclusiv uzului personal al CLIENTULUI. 

7.2.3. SENDGIFT poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor CLIENȚI. 

7.2.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și sunt prețuri de vânzare finale către CLIENȚI. 

7.2.5. Discount-urile, reducerile și promoțiile nu sunt cumulative. Se păstrează întotdeauna reducerea cu valoarea cea mai mare, valabilă în momentul emiterii comenzii. 

Tariful unui produs afișat pe site tăiat cu o linie și urmat de un preț mai mic semnifică prețul de vănzare inițial și cel cu discount în cadrul unei promoții, la un moment dat. Aceste tarife au caracter pur informativ și pot suferi modificări în orice moment. 

7.2.6. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON folosind informațiile furnizate de către CLIENT în formularul destinat acestui scop. SENDGIFT nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de CLIENT pentru factură. În cazul în care plata se face prin card bancar, comanda va fi confirmată în momentul în care se va emite factura către CLIENT. Până în acel moment contravaloarea comenzii va fi blocată în contul CLIENTULUI nefiind transferată în conturile SENDGIFT.  

7.2.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe site și vânzarea lor (texte /imagini statice / dinamice, greutate produse, caracteristici, stocuri, /prezentari multimedia/ link-uri către alte site-uri partenere, etc) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea SENDGIFT, acestea fiind cu titlu de prezentare. SENDGIFT poate retrage o oferta de produse sau o poate modifica în orice moment, poate intrerupe vânzarea unor produse sau extinde/ restrange numarul lor (serii limitate), fără a datora daune sau alte penalități către nici un actual sau potențial CLIENT. 

7.2.8. În descrierea și prezentarea imaginii produselor sau serviciilor, SENDGIFT își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii, etc.) care nu sunt incluse în costurile produselor respective și care nu vor fi livrate la cumpărarea produselor de pe SITE. Fotografiile produselor afișate pe SITE pot avea mici diferențe față de produsele reale (culoare, nuanțe, etc) datorită luminii în momentul fotografierii și interfeței electronice de prezentare, dar SENDGIFT depune toate eforturile pentru ca fotografiile să reflecte cât mai real produsele comandate. Diferențele care pot aparea depind de asemenea de specificațiile tehnice și de reglajele monitorului utilizat. 

7.3. Valabilitatea ofertei

7.3.1. SENDGIFT își rezervă dreptul de a modifica tarifele practicate pentru produsele disponibile pe site, înainte plasarea Comenzii de către Client,  fără notificarea în prealabil a Clientului.

7.3.2. Prețul de achiziție al produselor este cel din momentul emiterii Comenzii, în limita stocului disponibil.

7.3.3. Prețul de achiziție al produselor promoționale este cel din momentul emiterii Comenzii, în limita stocului disponibil și/sau al perioadei promoționale, în cazul în care aceasta este definită.

7.3.4. Prețul de achiziție al produselor dintr-o Comandă emisă nu se poate modifica la un moment ulterior emiterii acesteia decțt cu acordul parților.

7.3.5. Prețul de achiziție al produselor dintr-un contract onorat conform art. 7.6.3. nu se poate modifica.

7.3.6. Clientul poate renunța la produsele achiziționate prin contract, conform art. 7.9.

7.4. Comanda online

7.4.1. Clientul poate efectua Comenzi de produse Comercializate la un moment dat, exclusiv pe site.

7.4.2. Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, Complete și adevărate la data plasării Comenzii, denumită în cadrul acestui document și Comanda emisă.

7.4.3. Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte că SENDGIFT poate să îl contacteze, în urmatoarele scopuri / situații, prin orice mijloc disponibil / agreat de SENDGIFT, în funcție de scop/situație:

7.4.3.1. Neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul plății cu card bancar;

7.4.3.2. Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de SENDGIFT, în cazul plații cu card bancar.

7.4.3.3.Pentru validarea obligatorie a disponibilității produselor și a cantităților achizitionate de Client în termen de maxim 48 de ore de la plasarea Comenzii.

7.4.3.4. Validarea de către Client a contravalorii Comenzii efectuate, conform art. 8.4.3.3, și incluzând în funcție de situație și alte servicii cu valoare adaugată (ex. transport, etc)

7.4.3.5. Stabilirea de Comun acord a detaliilor de livrare a produselor.

7.4.4. SENDGIFT poate denunța automat Comanda efectuată de către Client, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în urmatoarele cazuri:

7.4.4.1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plății online;

7.4.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de SENDGIFT, în cazul plății online;

7.4.4.3. datele furnizate de către Client, pe site sunt incomplete sau incorecte.

7.4.4.4. activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natură de partea SENDGIFT și/sau partenerilor acestuia.

7.4.4.5. fără nicio justificare.

7.4.5. Clientul poate renunța la o Comandă efectuată, atunci când este contactat conform 7.4.3.

7.4.6. În cazul în care la plasarea Comenzii Clientul a optat pentru plata cu cardul, dupa validarea Comenzii conform art. 7.4.3.3. Clientul are obligatia sa introduca datele necesare procesarii platii.

7.4.7 Etapele pentru finalizarea unei Comenzi sunt:

a. Clientul alege produsele și le adaugă în coșul de cumpărături;

b. Când Clientul se decide ca plaseze Comanda, selecteaza optiunea, Cumpără;

c. După selectarea modalității de plată, Clientul este obligat să-și introducă datele solicitate, în cazul plății prin card, clientului i se vor solicita date suplimentare, conform art. 6.6 si 6.11.

d. Comanda se proceseaza și livrarea va fi efectuată, în cazul în care nu intervin art. 7.4.4.

7.4.8. În cazul în care clientul a ales metoda de plata prin card bancar, iar contravaloarea produselor Comandate a fost blocată pe cardul său, acesta are dreptul de a modifica conținutul Comenzii sale, în momentul în care este contactat de catre SENDGIFT conform art 8.4.3., în limita valorii blocate pe cardul său.

7.4.9. În cazul în care la confirmarea Comenzii Clientul constată că anumite produse Comandate de acesta nu sunt disponibile, acesta are dreptul sa renunțe la Comandă, să proceseze Comanda fără produsele lipsă sau să adauge alte produse pe Comandă. În cazul în care Clientul modifică Comanda inițială, se consideră o nouă Comandă și se supune pașilor de la art. 7.4.7

7.4.10. Din momentul în care Clientul validează contravaloarea Comenzii efectuate sau în care SENDGIFT informează Clientul cu privire la Comanda sa validată, Comanda acestuia devine Contract la Distanță, conform Ordonanţei urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi Completarea unor acte normative .

7.4.11. Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrarii nu constituie o obligație contractuală din partea SENDGIFT, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

7.4.12. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate contractele în derulare existente la acel moment, își păstreaza datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării.

7.5. Contract și finalizare

7.5.1. SENDGIFT va include în coletul expediat către Client toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor de către Client.

7.5.2. SENDGIFT va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se află Comanda sau contractul.

7.5.3. Contractul la care se adauga documentele care atesta livrarea catre Client a produselor contractate de acesta, de partea SENDGIFT, devine Contract onorat.

7.6. Transport

7.6.1. Clientul are la dispoziție ca modalitate de transport: curierat (taxele legate de acesta urmând să vă fie comunicate).

ATENȚIE! Livrarea produselor către Client se face doar către o persoana majora pe baza unui document de identitate!

7.6.2. Livrarile se vor efectua, doar pe teritoriul Romaniei, în medie în 5 zile de la confirmarea Comenzii, fără a depăși termenul de 30 de zile. În cazul în care produsul nu poate fi livrat SENDGIFT se obligă să informeze Clientul despre aceasta indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a vărsat ca plată vor fi rambursate de către SENDGIFT în termen de maximum 14 zile.


7.7. Calitate și garanții

7.7.1. Fiecare produs comercializat beneficiază de termenul de garanție în conformitate cu legislația română în vigoare și în condițiile menționate de aceasta, garanție de conformitate conform prevederilor Legii 449/2003. În conformitate cu art. 11 din Legea 449/2003 fiecare CLIENT poate solicita, în cazul lipsei conformității, repararea, înlocuirea produsului sau returnarea contravalorii acestuia conform articolelor prezentului DOCUMENT. 

Având în vedere natura produselor de cadouri personalizate, SENDGIFT nu poate acorda garanție pentru folosirea acestora de către clienți mai mult decât cea menționată de lege. Anumite produse pot beneficia de o garanție contractuală și acest lucru va fi menționat în fișa produsului la timpul vânzării sale exclusive pe site-ul www.sendgift.ro. Detalii clare legate de aceste garanții sunt date de către fișele produselor și niciun Client nu poate solicita o garanție extinsă, mai mult decât cea mentionată. Acest lucru înseamnă că garanția produselor oferite de către SENDGIFT este cea oferită de către furnizorii SENDGIFT.

7.7.2. SENDGIFT nu garantează disponibilitatea pe stoc a nici unui produs disponibil spre achiziționare pe site.

7.8. Returnarea produselor

7.8.1. Clientul SENDGIFT poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract, în urmatoarele situații:

7.8.1.1. Coletele prezintă deteriorări severe.

7.8.1.2. Produsele ce au fost livrate sau facturate greșit.

7.8.1.3. Produsele au specificații eronate pe site față de realitate.

7.8.1.4. Clientul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în temeiul dreptului de retragere prevăzut de lege, fărață penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la data intrarii în posesia produsului. Singurele costuri care pot cadea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor “conform Ordonanţa urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi Completarea unor acte normative, pentru persoanele fizice ce achizitioneaza produse din siteuri, folosind tehnicile de Comunicare la distanta, aplicandu-se definitiile cuprinse in Ordonanţa urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi Completarea unor acte normative. În vederea exercitării dreptului de retragere este suficientă declarația Clientului de exercitare a acestui drept transmisă către societatea noastră în orice modalitate, urmată de răspunsul neîntârziat al societății noastre de confirmare a primirii cererii de retragere prin e-mail la adresa indicată de către Client.

7.8.2. Clientul va notifica SENDGIFT intentia sa de a returna produsele achizitionate, prin orice mijloc de Comunicare scrisă (e-mai, etc) în termen de maxim 14 zile lucrătoare de la primirea produselor, în cazul art. 7.9.1.4.

7.8.3. Clientului care a notificat SENDGIFT conform art 7.8.1./ art 7.8.2, îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a facut referire vor fi returnate la SENDGIFT in maxim 14 zile calendaristice de la data expedierii notificarii, in caz contrar, dreptul de retragere nu mai opereaza  considerand cererea invalida.

7.8.4. Clientul SENDGIFT nu poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract, și/sau nu poate pretinde oricare alte daune-interese/despăgubiri, în urmatoarele scopuri sau situații:

7.8.4.1. Înlocuirea produsului achiziționat cu un alt produs cu alte specificații sau de un tip diferit, excepție facând situația prevăzută la art. 7.8.1.3.

7.8.4.2. Cererea de returnare în cazul art. 7.8.1.1 sau 7.8.1.2 cauzată de oricare situație prevăzută la 7.8.1 are data de expediere care depășește perioada de 14 zile calendaristice prevăzute conform art 7.8.1.4, din ziua lucrătoare următoare datei contractului onorat.

7.8.4.3. În cazul returnării produsului cu una dintre cauzele declarate în art. 7.8.1, produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate etichetele intacte, sigiliul intact și documentele care l-au însoțit, fără urme care pot indica că produsul a fost purtat).

7.8.4.4.ConformOrdonanţei urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi Completarea unor acte normative SENDGIFT își rezervă dreptul de a nu accepta retururi pentru produse care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid.

7.8.5. În cazul rambursării contravalorii produsului, aceasta se va face în 14 zile calendaristice de la confirmarea returului.

7.8.6. În cazul înlocuirii produsului cu unul identic, conform 7.8.1.3, înlocuirea se va face în condițiile și limitele unei Comenzi normale.

7.8.7. În cazul în care Clientul care a returnat un produs în conformitate cu prevederile art 7.8.1.3, iar SENDGIFT nu dispune de un produs identic pentru înlocuire, acesta va oferi Clientului contravaloarea produsului în conformitate cu 7.8.5.

7.8.8. Contravaloarea serviciilor suplimentare incluzând dar nelimitandu-se la transportul produselor, achitată de către client, nu se rambursează.

7.8.9. În toate cazurile, cheltuielile de returnare/re-expediere vor fi suportate de către client.

8. FRAUDA

8.1. SENDGIFT nu solicita Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de Comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informații referitoare la date confidentiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

8.2. Excepție de la art. 8.1 fac numai Clienții persoane juridice, în sensul obținerii de către SENDGIFT a numarului de cont, respectiv a bancii Clientului, în numele căruia se va face facturarea unei Comenzi.

8.3. Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

8.4. SENDGIFT declină orice responsabilitate, în situația în care un Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele SENDGIFT

8.5. Clientul va informa SENDGIFT asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

8.6. SENDGIFT nu promoveaza SPAMul. Orice Client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru ștergerea acesteia.

8.7. Comunicările realizate de către SENDGIFT prin mijloace electronice de Comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare Complete și conforme ale expeditorului sau legaturi către acestea, la data transmiterii conținutului.

8.8. Următoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativă de fraudare a siteului/conținutul și/sau SENDGIFT și se va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat sa /sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

8.8.1. de a accesa datele de orice tip ale altui Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.

8.8.2. de a altera sau altfel modifica conținutul siteului sau Conținutului expediat prin orice metodă de către SENDGIFT către Client

8.8.3. de a afecta performantele serverului/serverelor pe care ruleaza siteul

8.8.4. de a accesa sau a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către SENDGIFT către Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

9. LIMITARE DE RESPONSABILITATE

9.1. SENDGIFT nu poate fi ținut responsabilă în fața nici unei persoane fizice sau juridice care folosește sau se bazează pe conținut.

9.2. SENDGIFT nu poate fi ținută responsabilă pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu /etc) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației de tip conținut prezentată sau nu pe site sau pentru orice tip de erori sau omisiuni în prezentarea conținutului care pot conduce la orice fel pierderi.

9.3. În cazul în care un Client consideră ca un Conținut expediat prin orice mijloc de către SENDGIFT, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze pentru detalii SENDGIFT, conform detaliile de contact, astfel încât SENDGIFT să poată lua o decizie în cunoștințp de cauză.

9.4. SENDGIFT nu garantează Clientului acces pe site sau la serviciu și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al SENDGIFT

9.5. SENDGIFT nu răspunde de contțnutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legaturi din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

9.6. SENDGIFT este exonerată de orice vină n cazul utilizarii siteurilor si/sau al continutului transmis catre Client prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), prin intermediul siteurilor, e-mail-ului sau al unui angajat al SENDGIFT, atunci cand aceasta utilizare a continutului poate sau produce pagube de orice natura de partea Clientului si/sau oricarui tert implicat in acest transfer de Continut.

9.7. SENDGIFT nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte ca:

– serviciul va fi potrivit cerințelor clientului

– serviciul va fi neintrerupt, sigur sau fără erori de orice fel

– produsele obținute gratis sau contracost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau asteptărilor clientului

9.8. Operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot aparea între client și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul siteului.

10. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

10.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din parțile unui contract încheiat conform art 7.4.8., care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumba în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

10.2. Partea sau reprezentantul legal al parții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștință celeilalte, imediat și în mod Complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

10.3. Partea sau reprezentantul legal al părtii care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la aceasta obligație numai în cazul în care evenimentul o impiedică să o ducă la bun sfârșit.

10.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

10.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului dar în limitele art. 10.3.

11. LITIGII

11.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc siteurilor și/sau al oricărui conținut trimis de către SENDGIFT Membrului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prezentele “Termeni și condiții”.

11.2. Orice dispută cu referire la prezentele Termeni și Condiții care ar putea să apară între Membru/Client și SENDGIFT se va rezolva pe cale amiabilă.

11.3. SENDGIFT nu răspunde de nici o pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și condițiilor.

11.4. Orice dispută de orice fel (exclusiv art. 11.2) care ar putea să apară între Membru și SENDGIFT sau partenerii săi se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile romăne în vigoare.

11.5. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

11.6. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

11.7 Dacă aveți probleme legate de o Comanda, care nu au fost rezolvate prin email sau cu o persoana cu care discutați, puteți lua legatura pentru o conciliere interna gratuita  mail: contact@sendgift.ro, tel: 0756 836 523.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. SENDGIFT își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului, inclusiv modificări ce ar putea afecta site-ul și/sau orice conținut fără notificare prealabilă a Clientului.

12.2. SENDGIFT nu va putea fi facută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

12.3. SENDGIFT își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagina a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

13. FEEDBACK

13.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legatura cu produsele furnizate, detaliile tehnice ale acestora sau cu continutul site-ului www.sendgift.ro vaărugăm sa ne contactați la numărul de telefon: 0756 836 523 de luni până vineri între orele 10-18 sau prin e-mail: contact@sendgift.ro.

13.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul www.sendgift.ro funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea SENDGIFT.

""