Politică de confidențialitate

FOARTE IMPORTANT:

Vă informăm că aveți dreptul să vă opuneți prelucrării de către noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal, în orice moment.

Dreptul de opoziție se poate exercita de către persoana vizată (adică de către dumneavoastră) față de operator SEND GIFT numai într-unul din urmatoarele două cazuri:

1. „În orice moment, persoana vizată are dreptul să se opună, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din GDPR, a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.”

2. „Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.” 

1. OPERATORUL RESPONSABIL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS.

BONISA CREATIV S.R.L., este o societate organizată în baza legilor din România, cu sediul social în București, Sector 3, Drumul Gura Făgetului, nr. 58-70, Camera 1, Etaj 3, Bl. 5, Ap. 40 înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/16569/2020, CUI RO43402052 (în continuare “SENDGIFT” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Pentru orice informatii cu privire la prelucrarea datelor dvs cu caracter personal ne puteți contacta după cum urmeaza:  

 • Responsabilul SENDGIFT cu protecția datelor la adresa de e-mail: contact@sendgift.ro sau 
 • Prin poștă sau curier la adresa Drumul Gura Făgetului, nr. 58-70, Camera 1, Etaj 3, Bl. 5, Ap. 40, sector 3, București – cu mențiunea: în atenția Responsabilului SENDGIFT cu protecția datelor.

2. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

În funcție de categoria de persoane din care faceți parte, precum și în funcție de modul în care datele dumneavoastra cu caracter personal ajung în posesia noastră, noi vă putem prelucra, în tot sau în parte, urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

1. date privind identificarea (ex. nume, prenume, adresa de domiciliu etc),

2. date privind identificarea folosind mijloace de comunicare la distanta (ex. numar de telefon, adresa de e-mail, IP-ul unui dispozitiv etc.),

3. date privind coduri unice de identificare (ex. CNP-ul),

De asemenea, tot în funcție de categoria de persoane din care faceți parte, precum și în funcție de modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal ajung în posesia noastră, noi vă putem prelucra, în tot sau în parte, următoarele categorii de date sensibile cu caracter personal:

3. SURSELE DIN CARE NOI OBȚINEM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Sursele din care noi obținem datele dumneavoastră vor fi furnizate de către dumneavoastră în următoarele situații:

 • Crearea unui cont SENDGIFT: ne transmiteți adresa de e-mail, numele și prenumele;
 • Paginii dvs. personală (Contul meu) din platforma SENDGIFT aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: număr telefon mobil, adresa de domiciliu, etc.;
 • Cand utilizati platforma SENDGIFT ne puteți transmite date precum: fotografii, nume, prenume, texte și orice alte informații similare despre dvs, membrii familiei dvs sau alte persoane în vederea personalizării produselor disponibile pe website, date asupra cărora garantați că aveți drepturi depline în conformitate cu legislația aplicabilă;
 • Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: fotografii, nume, prenume, texte și orice alte informatți similare despre dvs, membrii familiei dvs sau alte persoane în vederea personalizării produselor disponibile pe website, numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, etc.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. În plus, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

4. SCOPURILE ÎN CARE VĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

În funcție de produsele, serviciile sau funcționalitățile de care doriți să beneficiați oricând, va trebui să prelucrăm anumite date personale, care, în general, vor fi după caz următoarele:

 • datele de identificare (de exemplu, numele, prenumele, limba și țara din care interacționați cu noi, informațiile de contact etc);
 • informații economice și de tranzacționare (de exemplu, informațiile privind plățile sau pe cele privind cardul bancar, informații despre achiziții, comenzi, returnări etc.);
 • prelucrarea comenzilor, în special personalizarea produselor cu datele/informațiile furnizate de către dumneavoastra (fotografii, texte, imagini, etc.), inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 • soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • datele privind conectarea, geolocalizarea și navigația (în cazul în care interacționați cu noi, de exemplu, de pe telefonul mobil);
 • informații comerciale (de exemplu, dacă sunteți abonat la newsletter-ul nostru);
 • date privind gusturile și preferințele dvs.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între SendGift și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

5. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma SendGift, cu excepția imaginilor încărcate de dumneavoastră pe website în vederea personalizării produselor care vor fi șterse automat după o perioada de maxim 30 de zile de la data încărcării. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

5.1. Perioada de stocare a datelor în scopuri de marketing

Vom prelucra datele dvs. până când vă veți dezabona sau veți anula abonamentul la newsletter. De asemenea, vă vom afișa reclame personalizate până în momentul în care vă modificați setările dispozitivului mobil sau ale browserului pentru a revoca această permisiune. Dacă participați la acțiuni promoționale, vom stoca datele pentru o perioadă de 6 luni de la încheierea acțiunii promoționale.

6. TRANSFERĂM DATELE DVS. PERSONALE CĂTRE TERȚI

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca SendGift;

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ 

În ceea ce priveste datele dumneavoastră cu caracter personal, aveți o serie de drepturi:

1. dreptul de acces la datele dumneavoastră,

2. dreptul de a rectifica datele dumneavoastră,

3. dreptul de a obține stergerea datelor dumneavoastră,

4. dreptul de a obtine restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră,

5. dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor dumneavoastră,

6. dreptul de a depune o plângere în fața autoritații competente în materia prelucrării datelor cu caracter personal.

SENDGIFT vă faciliteaza exercitarea drepturilor dumneavoastră, motiv pentru care nu ezitați să ne contactați la adresa contact@sendgift.ro.

8. OBLIGAȚIILE DVS. SAU LIPSA ACESTEIA DE A NE FURNIZA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Ca regulă generală, SENDGIFT nu vă obligă, în niciun fel, să ne transmiteți datele dumneavoastra cu caracter personal.

Cu toate acestea, în anumite situații, dacă nu ne transmiteți datelele dumneavoastră cu caracter personal, nu putem să ne îndeplinim scopurile expuse mai sus.

9. MODIFICĂRI ALE POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Este posibil să modificăm informațiile cuprinse în prezenta Politică de confidențialitate atunci când vom aprecia că va fi necesar. În acest caz, vă vom comunica în diferite moduri prin intermediul Platformei (de exemplu, printr-un anunț tip banner, printr-o fereastră pop-up sau printr-o notificare push) sau vă vom transmite la adresa de e-mail atunci când modificarea în cauză este importantă pentru confidențialitatea dvs., astfel încât să puteți verifica modificările, să le evaluați și, dacă este cazul, să vă opuneți sau să anulați orice serviciu sau funcționalitate. În orice caz, vă sugerăm să verificați periodic

prezenta Politică de confidențialitate pentru cazul în care există modificări minore sau dacă introducem o îmbunătățire interactivă, profitând de faptul că veți găsi întotdeauna prezenta Politică ca punct de informare permanent pe site-ul nostru www.sendgift.ro.

""